FORGOT YOUR DETAILS?

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

ประกันภัยธุรกิจองค์กร
รายละเอียด +

ประกันภัยธุรกิจองค์กร

The Icon Insure มุ่งมั่นที่จะจัดการกับความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาทางด้านประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า

ประกันภัยธุรกิจรายย่อย
รายละเอียด +

ประกันภัยธุรกิจรายย่อย

ประกันรายบุคคล หมายถึง การประกันภัยที่มีให้กับเฉพาะกับรายบุคคล โดยปรกติแล้วจะหมายถึงประกันทรัพย์สินและประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก.

ประกันต่อ
รายละเอียด +

ประกันต่อ

การประกันภัยต่อคือการประกันภัยที่ บริษัทประกันภัยนำความเสี่ยงไปประกันภัยต่อช่วงกับอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งเราเรียกว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

บริการอื่นๆ
รายละเอียด +

บริการอื่นๆ

  • การบริการออกแบบโปรแกรม
  • การจัดสรรสัดส่วน ของความเสี่ยงภัย
  • การบริหารความเสี่ยงภัย
  • การบริการทางด้านสถิติการประกันภัย
  • การจัดการแผนการประกันภัยพิเศษชนิดต่างๆ
  • การบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทน
TOP