FORGOT YOUR DETAILS?

ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร

เราเชื่อในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพื่อการตัดสินใจ เพื่อที่จะเสริมสร้างคุณค่าเพื่อทำให้ชีวิตในแต่ละท่านดีขึ้น พวกเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้รวมกันไว้ เราเชื่อว่าคุณค่าของมนุษย์ การตัดสินใจในการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ/หรือเพิ่มชีวิตส่วนตัวและการทำงานในตัวพวกเขาเอง เรารักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดตามแบบโครงสร้างของเรา มนุษย์ทุกคนคือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการให้บริการที่ครบวงจรและรักษาระดับสูงของมาตรฐานรวมทั้งการให้คำแนะนำต่อลูกค้าของเราว่าต้องการสิ่งใด เรารับฟังลูกค้าของเรา ทั้งทัศนคติ รวมถึง ‘ยอมรับและปฏิบัติ’ นี้มาพร้อมกับการอุทิศตนเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ความน่าเชื่อถือของเรา อันโดดเด่นของมืออาชีพที่มีทักษะและรวมถึงความทุ่มเทของเราที่ได้มาตรฐานสูงในการให้บริการได้นำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการเจริญเติบโต จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เราบริการด้วยความไว้วางใจและความเคารพ’บริการเสมือนเป็นครอบครัว’ เป็นวิธีของเราในการทำธุรกิจ เพื่อคุณธรรมจริยธรรมและข้อมูลจริง เราได้สร้างชื่อเสียงเพื่อความน่าเชื่อถือตลอดมา ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนและความต้องการที่ไม่ซ้ำกัน Pan Asia มุ่งมั่นที่จะจัดการกับความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาทางด้านประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย แพนเอเชียพร้อมกับความรู้ด้านประกันภัยในเมืองไทยและความเชี่ยวชาญของตลาดประกันภัยไทย พวกเราพร้อมเสมอที่จะดูแลคุณ

 

 

ประกันภัยทรัพย์สิน
Read more +

ประกันภัยทรัพย์สิน

ให้การคุ้มครองความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงเครื่องจักรและสต๊อกสินค้า กรมธรรม์ยังครอบคลุม “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด” ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน
ประกันภัยวิศวกรรม
Read more +

ประกันภัยวิศวกรรม

การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดหามาให้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ
ประกันภัยทางทะเล
Read more +

ประกันภัยทางทะเล

การประกันภัยสินค้าทางทะเลให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ประกันภัยรถยนต์
Read more +

ประกันภัยรถยนต์

นอกจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อการประกันภัยภาคสมัครใจได้อีกด้วย การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการรับผิดต่อบุคคลที่สาม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
Read more +

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด จะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต
ประกันภัยอื่นๆ
Read more +

ประกันภัยอื่นๆ

การประกันภัยเครื่องบิน, สถาบันการเงิน, สินเชื่อทางการค้า, ความเสี่ยงภัยทางการเมือง, การก่อการร้าย และความเสียหายจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน
Read more +

ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ประกันสุขภาพกลุ่ม และ โปรแกรมการประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ
TOP